KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Dysponujemy doświadczeniem, kompetentnym zespołem pracowników, zapleczem współpracujących ekspertów, specjalistów i konsultantów w poszczególnych branżach i dziedzinach. A w naszej ofercie znajdą Państwo m.in.:

analizę zamierzeń
inwestycyjnych

przygotowanie scenariusza inwestycji
i koncepcji projektu

analizę rynku

budowlane doradztwo
inwestycyjne

KADRA

 • Inżynier Kontraktu
 • Specjalista ds. Rozliczeń
 • Inżynier Rezydent
 • Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych
 • Główny Inspektor Nadzoru Robót Mostowych
 • Specjalista ds. roszczeń
 • Główny weryfikator dokumentacji projektowej robót drogowych
 • Główny weryfikator dokumentacji projektowej robót mostowych
 • Inspektor Nadzoru Robót Drogowych
 • Inspektor Nadzoru Robót Mostowych
 • Główny Technolog
 • Technolog
 • Specjalista ds. Nadzoru geotechnicznego
 • Specjalista ds. Ochrony Środowiska
 • Specjalista ds. kontaktów ze społecznością
 • Weryfikator dokumentacji projektowej robót drogowych
 • Weryfikator dokumentacji projektowej robót mostowych
 • Archeolog
 • Specjalista ds. Inżynierii Ruchu
 • Prawnik
 • Specjalista ds. Przygotowania umów, Współpracy z Gestorami Sieci
 • Geodeta
 • Herpetolog
 • Inspektor Nadzoru Robót Cieplnych, Wentylacyjnych, Gazowych, Wodociągowych i Kanalizacyjnych
 • Inspektor Nadzoru Robót Kolejowych
 • Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych
 • Inspektor Nadzoru Architektonicznego
 • Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych
 • Specjalista ds. Sprawozdawczości
 • Weryfikator dokumentacji projektowej:
  • specjalności architektonicznej
  • specjalności kolejowej
  • specjalności wyburzeniowej
  • specjalności telekomunikacyjnej
  • specjalności Robót Cieplnych, Wentylacyjnych, Gazowych, Wodociągowych i Kanalizacyjnych
  • specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej
  • specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Inspektor Nadzoru w specjalności Konstrukcyjno - Budowlanej
 • Specjalista ds. Umów z Podwykonawcami, Dostawcami, Usługodawcami
 • Koordynator zespołu Inspektorów
 • Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
 • Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
 • Koordynator dostępu do torów
 • Specjalista ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej
 • Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie kolejowej sieci trakcyjnej
GDDKiA
MZDW
PLK
PKP
MZDK
ECM
SUEZ
Multiconsult
BBC
PFR 1.0